+7 (495) 777 2626
ارائه پرسش

مدیریت VERYSELL ISA مدیریت

26 سال در اوج تکنولوژی پیشرو

تاریخ شرکت ورسایل در روز 10 ژوئن 1990 با تاسیس شرکت تکنولوژی کامپیوتری شروع شد.کار اصلی این شرکت فروش محصولات ای تی تولید کنندگان پیش رو جهانی بود.امروز ورسایل گروه شرکتهایی است که پروژه های مختلفی را در رابطه با اتوماسیون تکنولوژی و پروسه های تجاری با استفاده از برنامه ریزی های محتلف انجام میدهد.

همراه با بازار ای تی دنیا شرکت ورسایل یکی از معدود شرکت هایی است که نه تنها در این بازار دوام اورده بلکه بزرگتر شده و توانسته  شاخه های فعالیت های جدیدی را اضافه و توان خود را گسترش دهد.تمام این سالها این شرکت توانسته نقش مهمی را در آن بخش صنعت که حضور دارد ایفا کند. ما بسیار خوش شانس بودیم که توانسته ایم در تولد بازار ای تی در روسیه حضور داشته باشیم،  برای بسیاری از شرکا راهنمای ورود به تکنولوژی های پیشرو بشویم، امروز یکی از پایه های هر پروژه ای باشیم، شکاف بزرگ با بازار خارجی را پر کنیم، و در بین کسانی باشیم که تجارت اطلاعات را به عنوان اولویت دولتی برای گسترش جامعه کاری برای کشور قرار داده اند.

:مخصوص مطبوعات و رسانه ها:

:بدین وسیله آمادگی خود را برای همکاری با رسانه های گروهی اعلام می نمائیم

:روابط عمومی

٢٦٢٦ ٧٧٧ (٤٩٥) ٧+، داخلی٤١٨  

pr@verysell.ruپست الکترونیک:

بدین وسیله آمادگی خود را برای همکاری با رسانه های گروهی اعلام می نمائیم:

:محصولات محبوب:

:تماس با ما:

روسیه، شهر مسکو، خیابان کدرووا، پلاک ١٤، واحد ٢، 

کد پستی: ١١٧٢١٨

:تلفن دارای چند خط

٢٦٢٦ ٧٧٧ (٤٩٥) ٧+

info@verysell.ru

 

:اطلاعات حقوقی:

© VERYSELL
2010-2016

.کلیه حقوق این سایت محفوظ است

PC نسخه