+7 (495) 777 2626
ارائه پرسش

انرژی خورشیدی مهندسی انرژی های جایگزین

شرکت های تولید، سرمایه گذاران

به دلیل بوجود امدن بسترهای قانونی لازم برای حمایت از پروژه هایی که از منابع تجدید پذیر انرژی استفاده میکنند ، مولد های برق خورشیدی تبدیل به بخش جذابی برای بازیگران بازار سرمایه گذاری شده است

پروژه های تکمیل شده بیشتر

شرکت های تولید، سرمایه گذاران

به دلیل بوجود امدن بسترهای قانونی لازم برای حمایت از پروژه هایی که از منابع تجدید پذیر انرژی استفاده میکنند ، مولد های برق خورشیدی تبدیل به بخش جذابی برای بازیگران بازار سرمایه گذاری شده است.

مولد های برق خورشیدی برتری های دیگری هم دارد: نقد بودن، هزینه پایین، مدت کم ساخت و عدم نیاز به تغییر محیط برای ساخت، سرویس و خدمات ارزان و سادگی بهره برداری، مدت زیاد استفاده( 25 سال) فاقد ضرر برای محیط زیست.

اصول کار دستگاه مولد برق خورشیدی ساده است: ماژول انرژی تولید میکند، اینونتر برق دی سی را به ای سی تبدیل و تمام انرژی تولید شده به شبکه انتقال پیدا میکند.

باید اضافه کرد که باز خرید سریع ( 3-5 سال) ، خودکار بودن، رشد نیاز به انرژی در دنیا، تمایل به راه حل های دوستدار محیط زیست و فاکتور های دیگه باعث میشود که مولد های برق خورشیدی شاخه جذابی برای سرمایه گذاری باشد.

پروژه های تکمیل شده پرس و جو سریع

برای شرکتهای مونتاژ انرژی و شبکه ها

گروه شرکتهای وریسل سیستمهای مستقل انرژی برای شرکتهای شبکه ای را طراحی پروژه و مستقر میکند

پروژه های تکمیل شده بیشتر

برای شرکتهای مونتاژ انرژی و شبکه ها

گروه شرکتهای وریسل سیستمهای مستقل انرژی برای شرکتهای شبکه ای را طراحی پروژه و مستقر میکند. این سیستمها فقط از منابع جایگزین انرژی استفاده میکنند( خورشید و باد). طرح نصب آن بسیار ساده است و شامل ماژول های تولید، باطریها، کنترل کننده شارژ و ارتباط با شبکه مصرفی میباشد. این راه حل ، امکان تامین انرژی مکفی مورد نیاز سازمان را میدهد( تامین ایستگاه های فرعی برق، روشنایی های راه، روشنایی های محیط، تغذیه پروسسور ها و غیره)

                                                                                                                                                                      

سیستم جانبی منطقه ای میتواند به ژنراتور با برنامه استارت اتوماتیک متصل و همچنین مجهز به ماژول های ارتباطات و مونیتورینگ گردد.

پروژه های تکمیل شده پرس و جو سریع

برای اشخاص حقوقی

گروه شرکتهای وریسل چند نوع راه حل بر اساس منابع جایگزین و سنتی انرژی برای تجارت(بیزنس) پیشنهاد میکند

پروژه های تکمیل شده بیشتر

برای اشخاص حقوقی

گروه شرکتهای وریسل چند نوع راه حل بر اساس منابع جایگزین و سنتی انرژی برای تجارت(بیزنس) پیشنهاد میکند:

 • اطمینان از تامین برق اضطراری
 • منبع تغذیه و سیستم انرژی مستقل
 • جدا سازی سیستم انرژی
 • ایستگاههای مولد برق خورشیدی

 

                                                                                                                                                   

حصول اطمینان از تامین برق اضطراری

یکی از ریسک های تجارت قطع برق در شبکه های مرکزی است. علاوه بر این هزینه های برق ، یکی از هزینه های اصلی شرکتها میباشد. این حقیقتی غیر قابل انکار است که بگوییم گروه شرکتهای وریسل تجربه طراحی و اجرای سیستمهایی را دارد که تامین بدون وقفه برق را برای صنایع مختلف در شرایط قطع مدام برق ، را دارد. سیستم استاندارد بدین گونه است که باطری و اینورتر متصل باشند به ژنراتور. سیستم جانبی میتواند بر اساس انرژی های جایگزین عمل کند ( باد، خورشید)

 

 

منابع تغذیه و سیستم انرژی مستقل

ژنراتور هایی که با استفاده از انرژی جایگزین( باد، خورشید) فعالیت میکنند ، راه حلی مناسبی برای صنایع و اماکن مسکونی دور افتاده ستند که برق شهری تا انجا نیامده است. سیستم استاندارد گروه شرکتهای وریسل بسیار ساده است: ژنراتور ها و ماژول های خورشیدی جریان برق را به صورت دی سی در باطریها ذخیره میکنند و اینورتر ان را به جریان مورد نیاز تبدیل میکند. با نصب دستگاه جانبی، امکان اتصال آن به ژنراتور یا شبکه مرکزی ( در صورتی که باشد) فراهم میشود. علاوه بر این، این امکان هست که با نصب دستگاههای جانبی امکان هدایت از راه دور هم فراهم گردد.

 

 

ایستگاههای مولد برق خورشیدی

با ایجاد ایستگاه مولد برق منطقه ای خورشیدی ، شما نه فقط وجود انرژی را برای تجارت خودتان تامین میکنید، بلکه میتوانید در صورتی تمایل، با فروش انرژی اضافه در چهارچوب قانون، وارد بازار جدیدی بشوید. مدت زمان بازگشت سرمایه بین 3-5 سال میباشد.

ماژول های خورشیدی در روی پشت بام ها و نرده ها نصب میشوند و قابل اعتماد، بی صدا و دارای عمر کارکرد طولانی میباشند. تفاوت این ایستگاه مولد برق با بقیه سیستمهای خانگی ما در این است که در سیستم استاندارد ، برق تولید شده در باطری ذخیره نمیگردد و از طریق کنتور مخصوص وارد شبکه مصرف می گردد.

ما همچنین ترکیب پیچیده تری هم پیشنهاد میکنیم که شامل ژنراتور جانبی در صورت کمبود برق است و همچنین دارای باطری برای ذخیره انرژی که باعث تامین حداکثری توان تولید میگردد.

پروژه های تکمیل شده پرس و جو سریع

برای افراد حقیقی

گروه شرکتهای وریسل چند نوع راه حل بر اساس منابع جایگزین و سنتی انرژی برای اشخصا حقیقی( مصارف شخصی) پیشنهاد میکند

پروژه های تکمیل شده بیشتر

برای افراد حقیقی

گروه شرکتهای وریسل چند نوع راه حل بر اساس منابع جایگزین و سنتی انرژی برای اشخصا حقیقی( مصارف شخصی) پیشنهاد میکند:

 • اطمینان از تامین برق اضطراری
 • منبع تغذیه و سیستم انرژی مستقل
 • جدا سازی سیستم انرژی
 • ایستگاههای مولد برق خورشیدی

 

 

حصول اطمینان از تامین برق اضطراری

خانه شخصی، دولتی درون دولت است. صاحب آن به مانند رییس یک دولت است، سعی میکند که تا حد امکان اقتصادی ترین و همچنین مستقل ترین نوع انرژی را در حیطه قلمرو خود تامین کند.گروه شرکتهای وریسل راه حلی را پیشنهاد میکند که باعث کاهش هزینه های برق و حفاظت ان از قطعی یا حوادث میشود.

 

با اتصال به شبکه و / یا ژنراتور و باطری اضافه و اینورتر( تامین برق اضطراری) شما میتوانید:

 • ذخیره انرژی در مدتی که تعرفه حداقل است.
 • استفاده از باطری الترناتیو در زمانی که برق قطع است یا تعرفه حداکثر است.

 

 

منابع تغذیه و سیستم انرژی مستقل

آیا امکان دارد که در مصرف برق صرفه جویی  و به طبیعت کمک کرد؟ امکان دارد. راه حل گروه شرکتهای ورسیل با استفاده از تکنولوژی فتوولتاییک اجازه میدهد که سیستم برق مستقلی برای خانه شخصی بوجود آورد.

سیستم استاندارد آن بسیار ساده است:ژنراتور ها و ماژول های خورشیدی جریان برق را به صورت دی سی در باطریها ذخیره میکنند و اینورتر ان را به جریان مورد نیاز تبدیل میکند:

 • لوازم برقی خانگی
 • سیستم گرمایشی
 • روشنایی منزل و محوطه
 • هر گونه مورد مصرف دیگری

 

با نصب دستگاه جانبی، امکان اتصال آن به ژنراتور یا شبکه مرکزی ( در صورتی که باشد) فراهم میشود. علاوه بر این، این امکان هست که با نصب دستگاههای جانبی امکان هدایت از راه دور هم فراهم گردد.

 

ایستگاههای مولد برق خورشیدی

گزینه ای برای استقلال بیشتر. با ایجاد ایستگاه مولد نیروی برق خورشیدی ، شما نه فقط میتوانید نیاز برق خود را تامین کنید بلکه میتوانید مازاد مصرفی خود را در چهارچوب قانون به فروش برسانید.

ماژول های خورشیدی در روی پشت بام ها و نرده ها نصب میشوند و قابل اعتماد، بی صدا و دارای عمر کارکرد طولانی میباشند. تفاوت این ایستگاه مولد برق با بقیه سیستمهای خانگی ما در این است که در سیستم استاندارد ، برق تولید شده در باطری ذخیره نمیگردد و از طریق کنتور مخصوص وارد شبکه مصرف می گردد. هر چند که امکان اضافه کردن باطری جانبی وجود دارد.  

پروژه های تکمیل شده پرس و جو سریع