+7 (495) 777 2626
ارائه پرسش

زیر ساخت های IT

زیر ساختهای مخابراتی

:گروه شرکتهای ورسایل زیر ساختهای ارتباطی ساختمانها را سازماندهی میکنند مانند • توزیع شبکه انتقال داده ها • شبکه های محلی بر اساس تکنولوژی های با سیم و بدون سیم • سیستم تلفنهای اداری

پروژه های تکمیل شده بیشتر

زیر ساختهای مخابراتی

برای اینکه با زمان همراه بود، شرکتهای امروزی باید اطلاعات را با سرعت صدا و نور دریافت کنند. در این راه تکنولوژی های پیشرو ارتباطی به آنان کمک میکند. یکی از با تجربه های این بازار، گروه شرکتهای ورسایل، خدمات خود را برای طراحی و استقرار شبکه های انتقال داده ها، و همچنین زیر ساختهای ارتباطی اداری و صنعتی، پیشنهاد میدهد.

 

نوع پروژه ها

شبکه های انتقال داده ها

گروه شرکتهای ورسایل زیر ساختهای ارتباطی ساختمانها را سازماندهی میکنند مانند:

 • توزیع شبکه انتقال داده ها
 • شبکه های محلی بر اساس تکنولوژی های با سیم و بدون سیم
 • سیستم تلفنهای اداری

ما در پروژه های خود از تکنولوژی تولید کننده گان پیشرو جهانی مانند : Cisco,  Juniper, Huawei استفاده میکنیم.

 

ارتباط تلفنی و تصویری

گروه شرکتهای ورسایل طراحی و اجرای پروژه های آی پی تلفن و ارتباط تصویری را انجام میدهد. ما بر اساس پلتفرم های تولید کنندگان پیشرو جهانی مانند :   Avaya, Cisco, Polycom استفاده میکنیم.

مزایای استفاده از راه حل های ما:

 • اطمینان
 • صرفه جویی در منابع
 • صرفه جویی در زمان

 

 

نمونه پروژه ها:

 • انتقال شبکه های ارتباطی برای " ونیا"
 • ایجاد سیستم دیسپچر ارتباطی برای شرکت "آپاتیت"
 • طراحی سیستم انتقال داده های شرکتی برای بانک " سویازنوی"
 • سازماندهی شبکه ارتباطات شرکتی برای شرکت " تومنسکایا انرگا اسبیتوایا کومپانیا"
 • به روز رسانی زیر ساختهای ارتباطی در شرکت Nestle.
پروژه های تکمیل شده پرس و جو سریع

زیر ساخت های محاسبات

بیشتر از 15 سال است که گروه شرکتهای ورسایل ، سیستم های محاسباتی شرکت های بزرگ و سیستم های نگهداری اطلاعات را طراحی و مورد ساخت قرار میدهد

پروژه های تکمیل شده بیشتر

زیر ساخت های محاسبات

بیشتر از 15 سال است که گروه شرکتهای ورسایل ، سیستم های محاسباتی شرکت های بزرگ و سیستم های نگهداری اطلاعات را طراحی و مورد ساخت قرار میدهد.متمتخصصان ما دارای تجربه اجرای پروژه های بزرگ برای موارد مالی، ارتباطات، شرکتهای صنعتی و اماکن دولتی هستند.توجه به مدت و کیفیت باعث تامین ارتباط تنگاتنگ با دهها فروشنده تجهیزات آی تی ، متخصصان حرفه ای فنی و مدیران شرکت ها ، شده است

نمونه پروژه ها:

 • ایجاد مرکز تحلیل داده ها برای سیستم مانیتورینگ تولید نفت و پالایشگاه " سلیم پترولیوم".
 • سازماندهی مرکز نگهداری داده های معماری و ارشیو آن برای " آمی بانک"
 • حسابرسی تجهیزات سرور و زیر ساختهای اطلاعاتی سیستمهای " ترانس کردیت بانک"
 • بروز رسانی بانک " پترو کامرتس"

 

                                                                                                                                             

محصولات و خدمات

 • سیستمهای کامپیوتری بر روی پلتفورم های شرکتهای پیشرو(IBM, HP, Oracle, Fujitsu.) و غیره.
 • طبقه بندی و مجازی سازی قدرات محاسباتی.
 • سیستم نگهداری اطلاعات، شبکه نگهداری اطلاعات
 • سیستم رزرو کپی اطلاعات.
پروژه های تکمیل شده پرس و جو سریع

(سیستمهای اطلاعات ( آی تی

گروه شرکتهای ورسایل با موفقیت در بخش اجرای سیستمهای اطلاعاتی در ارتباط با هدایت پروسه های فنی در مقیاس شرکت های بزرگ ، کار میکند

پروژه های تکمیل شده بیشتر

(سیستمهای اطلاعات ( آی تی

گروه شرکتهای ورسایل با موفقیت در بخش اجرای سیستمهای اطلاعاتی در ارتباط با هدایت پروسه های فنی در مقیاس شرکت های بزرگ ، کار میکند.

تجربه غنی و اطلاعات کارشناسان در حیطه اتوماسیون و سازماندهی زیر ساخت های ای تی به ما این اجازه را میدهد که برای هدایت اموال و دارایی ها، و سازگار کردن آن با نیاز های صنایع مختلف ، راه حل های مختلفی ارائه دهیم. مانند پروژه های انجام شده:

 • توسعه مفاهیم مدیریت آی تی برای " ابسلوت بانک"
 • اجرای سیستم تدارکات مواد و تکنولوژی و مالی برای فرودگاه بین المللی " شرمتووا"

 

هدایت بودجه و دارایی (EAM).

تعیین سیستم های کنترل عمده اموال و دارایی ها شرکت (EAM) برای هدایت پروسه های زیر است:

 • خدمات فنی و تعمیرات
 • تدارکات فنی و مواد
 • هدایت دارایی ها
 • هدایت کیفیت و منابع انسانی و قسمت خدمات فنی.

مجموعه راه حل ها برای هدایت خدمات فنی این موارد را تامین میکند:

 • ایجاد لیست تجهیزاتی که نیاز به تعمیر یا خدمات دارند.
 • تشکیل برنامه کار
 • تقسیم وظایف بر اساس گروه های کاری یا متخصصان

 

اجرای این سیستم ها اجازه برنامه ریزی دقیق سرمایه مالی، بهتر کردن کیفیت کار، کاهش خطرات ناشی از ضعف و خرابی در محل کار، کاهش امکان خرابی های ناخواسته، بهبود هزینه ها در شرکت و تعمیرات و همچنین باعث شفافیت بیشتر استفاده از منابعی که برای مورد خاصی است، را میدهد.

این راح حل هم میتواند مانند برنامه مستقل عمل کند هم در قالب سیستم های ERP و (SAP, Oracle, 1C).

سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای هدایت اموال

سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، یک ابزار ضروری برای بهینه سازی هدایت اموال در شرکتها و سازمانهای بزرگ با تقسیم جغرافیایی مشخص است. این سیستم به شما اجازه میدهد که اموال و چرخه آنها را موثرتر مدیریت کنید.

راه حل ارائه شده از طرف گروه شرکتهای ورسایل بر اساس برنامه هایی است که از طرف پیشرو سیستم های اطلاعات جغرافیایی در جهان، شرکت Esri برای انجام فعالیت های زیر است:

 • جمع آوری و طبقه بندی کردن اطلاعات درباره اموال به صورت شاخصه های فنی و مالی، نقشه های زمینی، ساختاری، نقشه های با جزییات بالا است.
 • تغییرات وضعیت اموال برای تصمیم گیری های راهبردی.
 • تامین کردن اطلاعات دقیق فهرست، مونیتورینگ، طراحی استراتژیک، تحقیقات مهندسی نرم افزار، برنامه ریزی تعمیرات و ساخت سازه ها، شبکه های مهندسی و ارتباطی و غیره برای بخش سرمایه گذاری ساخت و ساز.

مونیتورینگ و هدایت زیر ساخت های آی تی

سیستم های هدایت زیر ساخت های ای تی ، ابزار ضروری برای تامین عملکرد هر سازمانی است.صرف نظر از مقیاس تجارت، راه حل این موضوع، باعث تسهیل راهبری و خدمات رسانی ای تی شده همچنین اجازه کاهش هزینه ها را میدهد.

در این بخش گروه شرکتهای ورسایل راه حل های خود را بر روی پلتفورم های BMC, HP, IBM, Precise ارائه میدهد. علاوه بر این ما خدمات حسابرسی شرکتی آی تی، و برنامه ریزی برای گسترش آن را اراده میدهیم. در نتیجه کار ما، باعث سازماندهی پروسه آی تی ، مطابق با استاندارهای جهانی شده ، و همچنین قابلیت مطابقت با هر مشتری را دارد.

پروژه های تکمیل شده پرس و جو سریع